Ngành Quan hệ công chúng thể hiện vai trò ở hai khía cạnh chính gồm: Xây dựng thương hiệu và tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa tổ chức, doanh nghiệp… với công chúng. Chương trình học tại HIU tập trung đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ở hai chuyên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông thương hiệu. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện phát triển kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tin, để tự tin gia nhập thị trường lao động quốc tế.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình ngành Quan hệ công chúng có mục tiêu đào tạo những cử nhân có kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp, phù hợp để xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu; có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, tác nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nghiên cứu…

Ngành Quan hệ công chúng đào tạo 2 chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Quan hệ công chúng: Đào tạo chuyên viên để xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu.
 • Chuyên ngành Truyền thông thương hiệu: Đào tạo đội ngũ chuyên xây dựng, tổ chức hoạt động truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp nhằm phát triển thương hiệu bền vững.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Cơ vật chất đẹp, tiện nghi, an toàn. Đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm, thân thiện.
 • Chương trình đào tạo hướng đến sự phù hợp với nhu cầu của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
 • Khoảng 30% thời lượng các môn học dành cho hoạt động thực hành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong hoạt động thiết lập quan hệ bình đẳng và cùng có lợi giũa các đối tác.
 • Ngành Quan hệ công chúng học có đội ngũ cơ hữu của ngành gồm các giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên, chưa kể đội ngũ giảng viên của các ngành Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế tham gia giảng dạy.
 • Hai năm cuối, các sinh viên ngành Quan hệ công chúng được thực tập, kiến tập tại các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, ra quyết định…

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân Quan hệ công chúng có thể đảm nhiệm các công việc sau đây:

 • Chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.
 • Phụ trách quan hệ báo chí, quan hệ cộng đồng, tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông đối nội và đối ngoại.
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông trong kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu…
 • Nghiên cứu viên và giảng viên quan hệ công chúng tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quan hệ công chúng, truyền thông.

Cử nhân ngành Quan hệ công chúng có thể học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong, ngoài nước các chuyên ngành Quan hệ công chúng, Báo chí học, Quản trị truyền thông…