KHOA DƯỢC

Dược học là môn khoa học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược học, hướng dẫn sử dụng thuốc. Ngành Dược học tại HIU không chỉ mang đến cho sinh viên cơ hội được trải nghiệm chất lượng đào tạo quốc tế mà còn thụ hưởng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà Trường và các đối tác như: Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Xí nghiệp dược phẩm 150 Cophavina, Bệnh viện Quận 11, Bệnh viện Thống nhất V.v…

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA DƯỢC

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

PGS.TS Trần Anh Vũ

Trưởng khoa Dược

ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phó trưởng BM

TS.GVC Trần Thị An Tường

Giảng viên

Th.S Nguyễn Thái Dương

Giảng viên