KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Khoa Điều dưỡng là một ngành chuyên môn trong hệ thống Chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, đối tượng chăm sóc là con người, chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh truyền nhiễm, người cao tuổi.v.v… Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp tại HIU đạt được năng lực thực hành tương đương với điều dưỡng viên của các nước trong khu vực và có khả năng vươn tới năng lực điều dưỡng ở các nước tiên tiến.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA ĐIỀU DƯỠNG

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

ThS.GVC TrầnThị Thuận

Phụ trách khoa

ThSĐoàn Thị Quỳnh Anh 

Phó khoa

ThS.ĐD  Thị Ngọc Trâm 

ThS.ĐD Nguyễn Thị Thu Thủy