KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Khoa học Xã hội và Ngôn Ngữ Quốc Tế với lịch sử hơn 20 năm đào tạo và nghiên cứu. HIU định hướng phát triển Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở khu vực phía Nam và trong khu vực ASEAN. Đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, năng động và nhiệt huyết với nghề. Khoa hiện có 5 ngành đào tạo gồm: Quan hệ Quốc Tế, Truyền thông Đa Phương Tiện, Tâm Lý học, Quan hệ Công Chúng, Quản Trị Sự Kiện. Trong đó, ngành Quan hệ Quốc Tế bắt đầu đào tạo bậc đại học từ năm 2003 và hiện đang có chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Việt và Chương trình đào tạo cử nhân hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA KHXH&NV

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TS. Đỗ Xuân Biên

Trưởng khoa

ThS. Lê Ngọc Thảo Nguyên

Phó trưởng Bộ môn

ThS. Trần Tuấn Đạt

Giảng viên

ThS. Vũ Luyện

Giảng viên