KHOA KINH TẾ – QUẢN LÝ

Khoa Kinh tế – Quản trị là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (1997). Đến nay, Khoa Kinh tế – Quản trị là Khoa duy nhất có ngành đào tạo 3 bậc học gồm: Tiến Sĩ (Ngành Quản trị kinh doanh), Thạc sĩ (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng) và Đại học gồm các Bộ môn: Quản trị kinh doanh, Tái chính ngân hàng, Kế toán, Digital Marketing, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật và Luật kinh tế. Hiện tại Khoa đang quản lý gần 3000 học viên và sinh viên của các bậc học và các ngành, trong đó, quản lý chuyên môn hơn 500 học viên sau đại học. 

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TS. Mai Thị Trúc Ngân

Trưởng khoa

TS. Trần Vinh

Phó trưởng khoa

TS. Vũ Trực Phức

Trưởng Bộ môn

ThS. Phạm Thị Thanh Tâm

Phó trưởng Bộ môn