KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Khoa bao gồm các bộ môn: Công nghệ thông tin, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ sinh học, Mỹ thuật công nghiệp, Điện tử tự động hoá và Bộ môn Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, phát triển dựa trên định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, mỹ thuật ứng dụng… có khả năng năng thích ứng và tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật trong khu vực và trên thế giới. Trang bị kiến thức chuyên môn, đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ đặc biệt Nhà trường luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có cơ hội được cọ sát với nghề và tích luỹ kinh nghiệm thực tế, từ đó tăng tính cạnh tranh cho sinh viên HIU sau khi ra trường.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

PGS.TS. ĐỖ VĂN NHƠN

Trưởng khoa

TS.KTS LÊ TRỌNG HẢI

Trưởng Bộ môn Kiến trúc

ThS. BẠCH XUÂN QUANG

Giảng viên

TH.S KTS. THÁI ĐỨC LỊCH

Giảng viên