KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HOÁ QUỐC TẾ

Từ năm học 2021-2022, Khoa mở rộng đào tạo các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, và đặc biệt là chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học. Song song đó, nhiều hoạt động thực tập nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và các khóa du học tại các trường đại học nước ngoài như Đại học ngoại ngữ Busan, Đại học Konkuk, Đại học quốc tế Osaka, Đại học Kasui Women University, Đại học Chuo Gakuen v.v… là nền tảng giúp sinh phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ và tri thức văn hóa, trở thành những công dân toàn cầu có trí tuệ và tư duy nhạy bén để thành công trong thế giới phát triển và kết nối ngày nay.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HOÁ QUỐC TẾ

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU