KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, điều trị và phục hồi là bốn yếu tố trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng không chỉ chăm sóc để nâng cao sức khỏe mà còn giúp những người bị tổn thương và bệnh tật thích nghi đến mức tối đa tình trạng hiện tại của họ để hội nhập xã hội. Chương trình học cung cấp các kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên môn, nắm vũng kỹ thuật kỹ thuật khám – lượng giá – điều trị bệnh nhân bằng các kỹ thuật Vật lý trị liệu tiên tiến trên các trường hợp bệnh mà không dùng thuốc.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TTUT – ThS Nguyễn Thi Hương

Phó trưởng khoa

ThS Lý Cẩm Hon

Giảng viên

ThS Huỳnh Văn Phát

Giảng viên

ThS Hoàng Ngọc Tuyết Trinh

Giảng viên