KHOA RĂNG HÀM MẶT

Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành RHM chất lượng cao, sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, hướng đến ngang hàng với các cơ sở đào tạo RHM tiên tiến của khu vực. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học mang tính ứng dụng, chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Khoa RHM hướng tới mục tiêu đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt giỏi kiến thức, vững tay nghề, thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA RĂNG HÀM MẶT

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hồng

Trưởng khoa RHM

PGS.TS.BS Lâm Hoài Phương

Phó trưởng Khoa RHM

GS.TS. NGND. Hoàng Tử Hùng

TS. BS. Võ Văn Nhân