KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC

Xét nghiệm là một khâu thiết yếu trong tất cả quá trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người từ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, theo dõi điều trị đến tiên lượng bệnh. Cử nhân Xét nghiệm Y học được đào tạo tại HIU có kiến thức chuyên sâu về mối liên quan giữa xét nghiệm và bệnh học, vừa có kỹ năng thực hành cao, có khả năng nắm bắt ứng dụng kỹ thuật mới cũng như thành thạo sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác xét nghiệm.

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TS Nguyễn Chí Thanh

Trưởng Bộ môn

ThS Nguyễn Văn Trung

Phó trưởng Bộ môn

ThS Vũ Hồng Hải

Phó trưởng khoa

ThS Lê Phan Vi Na

Giảng viên