VIỆN KHGD & ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo Giáo viên trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, có chức năng đào luyện nhà giáo cho các bậc học: mầm non, tiểu học, và trung học. Đồng thời, Viện cũng đào tạo các cử nhân Quản lí giáo dục và điều hành trường học. Ngoài ra, Viện còn đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục thể chất, quản lý và kinh doanh thể thao, thể thao cộng đồng và thể thao thành tích cao. Các chương trình đào tạo chính quy của Viện gồm: Cử nhân Giáo dục Mầm non, Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Cử nhân Quản lý Giáo dục, Cử nhân Giáo dục Thể chất. Tiên phong trong áp dụng mô hình đào tạo giáo viên “Trưởng thành toàn diện”, kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực giáo dục. 

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT VIỆN

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TS. Đỗ Mạnh Cường

Viện trưởng

PGS. TS. Lương Thị Ánh Ngọc

Trưởng Bộ môn

PGG. TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Quốc Dũng

Giảng viên