KHOA Y

Y khoa của HIU là ngành đào tạo Bác sĩ đa khoa, thời gian đào tạo 6 năm, đào tạo các kiến thức về phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho con người. Sinh viên ngành Y khoa sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về y học cơ sở, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, truyền nhiễm…. đặc biệt sinh viên được trau dồi kỹ năng về lâm sàng và cộng đồng, kỹ năng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền…

NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA Y

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TS. BS. Phạm Văn Hậu

Trưởng Bộ môn Y tế công cộng

TS.BS Lê Nhân Tuấn

Trưởng Bộ môn Nội khoa

TS. Vũ Gia Phong

Trưởng Bộ môn Hóa – Hoá Sinh