Ngành Tài chính ngân hàng cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng theo thông lệ quốc tế mới nhất của khu vực và thế giới. Chương trình học tại HIU tham khảo và cập nhật nội dung đào tạo từ các nước Mỹ, Úc và Anh. Sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, và tích luỹ kinh nghiệm thức tế thông qua các buổi hội thảo, workshop với các doanh nghiệp lớn, giao lưu cùng chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • Tài chính – Ngân hàng là một ngành học liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ.
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm…
 • Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tốt nghiệp tại HIU có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng theo các thông lệ quốc tế mới nhất của khu vực và thế giới.
 • Sinh viên sẽ tích lũy các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội và kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng để làm việc trong môi trường cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Luôn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập, có trình độ tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm việc nhóm.
 • Sinh viên được thực hành nghiệp vụ trên core banking thực của ngân hàng mô phỏng tại HIU ngay trong mỗi môn học chuyên ngành và được huấn luyện các kỹ năng cần thiết để trở thành các chuyên viên ngân hàng giỏi.
 • Sinh viên được gặp gỡ giao lưu, đối thoại với các doanh nhân tiêu biểu, thành đạt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Thực tập và kiến tập tại các tập đoàn tài chính, kế toán, ngân hàng lớn trong và ngoài nước.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Có năng lực công tác trong các tổ chức doanh nghiệp và ngân hàng ở các vị trí: Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc…
 • Chuyên viên phụ trách tài chính, kinh doanh tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty tài chính đa quốc gia, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và làm việc tại các cơ quan Nhà nước như thuế, Hải quan…
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng, công ty.