Công nghệ thông tin đào tạo các kiến thức về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông, bảo mật hệ thống thông tin mạng… Tại HIU sinh còn được học cách nghiên cứu phát triển, gia công và ứng dụng hệ thống phần mềm, thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin.
 • Đào tạo cử nhân ngành CNTT có kiến thức nền tảng về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông, an toàn thông tin mạng…
 • Kiến thức chuyên ngành về nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm, thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Phương pháp đào tạo tiếp cận các chương trình tiên tiến về Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Khi chọn ngành Công nghệ thông tin bạn có thể học chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.  
 • Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng vượt trội, đáp ứng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
 • Thực tập nghề nghiệp tại các tập đoàn công nghệ lớn trong quá trình học tập.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website…
 • Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp mạng cho doanh nghiệp…
 • Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
 • Bộ phận vận hành và phát triển CNTT tại các cơ quan, nhà máy, trường học…
 • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học chuyên nghiệp, viện nghiên cứu và và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.