Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức bổ trợ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp; Hành nghề Luật sư độc lập; Tham gia giảng dạy pháp luật ở tất cả các trường đại học, cao đẳng.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sản phẩm của chương trình đào tạo là các cử nhân luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình xây dựng tiếp cận với thực tiễn. Trong chương trình đào tạo có nhiều môn học kỹ năng nghề nghiệp và thực tập nghề nghiệp, đảm bảo cho sinh viên có thể thực hành nghề nghiệp ngay cả khi chưa nhận bằng tốt nghiệp;
  • Có các môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh và song ngữ Anh – Việt;
  • Đội ngũ giảng viên là các giảng viên cao cấp, Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành trực tiếp tham gia giảng dạy; các môn thực hành kỹ năng nghề nghiệp do đội ngũ các Thẩm phán cấp cao, Luật sư nổi tiếng đảm nhiệm;
  • Môn chuyên ngành được học trực tiếp tại phiên toà và  giải quyết các tình huống trong các bản án có thật của toà án.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của bộ máy Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, và doanh nghiệp;

Được học khóa đào tạo nghề luật sư để hành nghề luật sư độc lập;

Được tham gia giảng dạy pháp luật ở tất cả các trường đại học, cao đẳng.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Đinh Thị Thu Hân

ThS. Võ Minh Đức

ThS. Đinh Thị Cẩm Hà