Ngành Việt Nam học bậc đại học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã có lịch sử 20 năm phát triển, là một trong những ngành mở đầu tiên khi thành lập trường. Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về đất nước, con người, văn hoá Việt Nam, kiến thức tổng quát về thế giới và khu vực châu Á, ASEAN. Đặc biệt, sinh viên được trang bị thêm 1 trong 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, đáp ứng nhu cầu làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ tại trường.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN VIỆT NAM HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • Ngành Việt Nam học bậc đại học của Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã có lịch sử 20 năm phát triển với định hướng ban đầu là phục vụ hoạt động du lịch.
 • Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về KHXH và NV, có kiến thức tổng quát về thế giới và khu vực châu Á, ASEAN.
 • Am hiểu sâu sắc về đất nước, con người, văn hoá Việt Nam, Việt ngữ từ truyền thống đến hiện đại.
 • Sinh viên được trang bị thêm 1 trong 4 ngoại ngữ:  tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, đáp ứng nhu cầu làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Bên cạnh cơ sở vật chất đẹp, tiện nghi, an toàn, đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm, thân thiện.
 • Chương trình thiết kế phù hợp với nhu cầu công việc thực tế của xã hội, trong đó nhấn mạnh đến hai định hướng mà chưa có trường đại học nào tại Việt Nam chú ý: tư vấn đối ngoại và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
 • Khoảng 20% thời lượng các môn học dành cho hoạt động thực hành. Đối với chương trình dành cho sinh viên quốc tế, 60% chương trình nhằm rèn luyện kỹ năng tiếng Việt.
 • Ngành Việt Nam học có 5 Phó giáo sư, Tiến sĩ các giảng viên còn lại đều có học vị thạc sĩ, đặc biệt giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư đầu ngành về Việt Nam tại TPHCM.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học có đủ năng lực để làm việc trong môi trường đa văn hoá như:

 • Các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước về những công việc có liên quan đến Việt Nam
 • Giảng dạy, nghiên cứu về Việt Nam trong các cơ quan giáo dục và nghiên cứu.
 • Cử nhân Việt Nam học có thể học nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) ở trong và ngoài nước.