ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE

THÀNH PHỐ LUTON, VÙNG BEDFORDSHIRE, VƯƠNG QUỐC ANH UOB (4+0)

NGÀNH TUYỂN SINH 2022

1 – KINH DOANH QUẢN LÝ
(Business Management)

Mã ngành: 7340101

2 – QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ
(International Tourism and Hospitality Management)

Mã ngành: 7810201

3 – NGÔN NGỮ ANH & GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

(English Language and Teaching English as a Foreign Language)

Mã ngành: 7220201

 ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE

THÀNH PHỐ LUTON, VÙNG BEDFORDSHIRE, VƯƠNG QUỐC ANH UOB (4+0)

NGÀNH TUYỂN SINH 2022

1 – KINH DOANH QUẢN LÝ (Business Management)

Mã ngành: 7340101

2 – QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ (International Tourism and Hospitality Management)

Mã ngành: 7810201

3 – NGÔN NGỮ ANH & GIẢNG DẠY TIẾNG ANH (English Language and Teaching English as a Foreign Language)

Mã ngành: 7220201