THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM 2023

* Vui lòng theo dõi và cập nhật các thông tin trên website của nhà trường: www.hiu.vn    hoặc fanpage www.facebook.com/hiu.vn